Kontakt

Agencja turystyczna „TUKAN”      contact us icon
Zofia Dudkowska

26-600 Radom
ul. Traugutta 61

tel./fax
48 340 24 25
48 340 19 51 kom. 606 354 352.

e-mail:
tukan@tukan.radom.pl

Napisz do nas:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KLAUZULA – RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany będą korzystne dla nas wszystkich – dając większe poczucie bezpieczeństwa. Transparentności i łatwości dostępu do danych.

  1. Uprzejmie informujemy, ze Pana / Pani dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej zostały pozyskane przez Agencję Turystyczną „TUKAN” Zofia Dudkowska (administratora danych) ze źródeł publicznie dostępnych / lub przekazanych nam przez Państwa w kontakcie bezpośrednim.
  2. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. Do Pana / Pani danych osobowych nie będą miały dostępu podmioty trzecie. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
  4. Informujemy, że wysyłane informacje będą mogły być oparte o Pani/Pana wcześniejszą aktywność na naszej stronie internetowej www.tukan.radom.pl Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres siedziby Agencja Turystyczna „TUKAN” Zofia Dudkowska, 26-600 RADOM, ul. Traugutta 61 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub na adres poczty elektronicznej tukan@tukan.radom.pl
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Wiadomość nadano na podstawie adresów e-mail ogólnodostępnych w Internecie lub przekazanych nam przez Państwa w kontakcie bezpośrednim.